Troms Holding AS har innvilget 19,2 millioner kroner til 20 prosjekter

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og styreleder i Troms Holding AS, Line Fusdahl Troms og Finnmark fylkeskommune  - Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Det er gledelig at Troms Holding kan bidra til store og små prosjekter i Troms, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen som tidligere var Troms.

– Styret har valgt å prioritere prosjekter som vil kunne realiseres i løpet av første halvår 2021, har større geografisk nedslagsfelt og har potensial til å kunne gi varige regionale ringvirkninger. Det har vært en vanskelig jobb med å prioritere søknadene, men vi er svært fornøyd med dagens tildeling til et mangfold av prosjekter fra hele regionen Troms, sier styreleder Troms Holding AS, Line Fusdahl.

Det kom inn 180 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 180 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Det er gledelig at Troms Holding kan bidra til store og små prosjekter i Troms, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå har styret i selskapet Troms Holding AS tildelt inntil 19,2 millioner kroner etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

Navn på søker

Tittel på prosjekt

Innvilget beløp

Halti Næringshage

Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa

kr 175 000

Kvæfjord Eiendom

Prosjekt Nye Trastad

Kr 690 000

Midt-Troms friluftsråd

Dagsturhytter i Midt-Troms

kr 600 000

Nord-Norsk Reiseliv

Støtte til utviklingsprosjektet «Museumskart»

Kr 200 000

Senja kommune

Telemast i Kaperdalen

kr 400 000

Tromsø kommune

Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene

Kr 370 000

Stiftelsen Sløydsalen Heimly

Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly

Kr 400 000

Nordreisa kommune

Etablering av villakssenter

kr 2 000 000

TIL & Fløya

Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø

kr 1 500 000

Midtre Hålogaland friluftsråd

Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen

Kr 250 000

Sørreisa kommune

Søknad om støtte til rehabilitering av havn

kr 1 000 000

Blåst Nordens Paris

Blest om blåst

kr 100 000

Målselv kommune

Målselvfossen, hjertet i Målselv

kr 1 175 000

Riddu Riddu festival

Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling

av begge programområder fremover

kr 500 000

Troms og Finnmark fylkeskommune

Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86

kr 2 800 000

TFFK

Sommerferger i Troms

kr 4 000 000

Nordavind utvikling

Samarbeid - forvalting av anadrom fisk i Troms

kr 270 000

UiT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS

kr 1 800 000

Ungdomslaget LIV Vonheim

Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021

kr 90 000

Storfjord kommune

Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten

kr 880 000

Til toppen