Troms og Finnmark fylkeskommune presenterer egen tiltakspakke

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Lars Åke AndersenFylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

– Jeg opplever en konstruktiv og ivrig opposisjon som er enig med fylkesrådet om at det trengs egne tiltak for vår region, i tillegg til de nasjonale. Derfor er det aktuelt å forsere enkelte ledd for å komme raskt i gang. Vi tar innover oss at dette er en krise som både tar liv og ødelegger næringslivet. Da må vi handle nå og ikke la formalia som ikke er absolutt nødvendig forsinke oss. Dette må skje raskt, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet i Troms og Finnmark lanserer nå første tiltakspakke som følge av koronakrisen. Pengene skal brukes i regionen og  har som mål å hjelpe til med holde hjulene i gang i denne unntakssituasjonen.  For å få fortgang i tiltakene slik at de fortest mulig kan rulles ut i vår region, vil det være aktuelt å ta i bruk hasteparagrafer for å kunne gjøre viktige vedtak. Dette i forståelse med opposisjonen i fylkestinget.

Sammen med resten av fylkesrådet og administrasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune har de siste to ukene gått med til å grave dypt i de fylkeskommunale budsjetter for finne midler til det som nå kommer i koronapakken. Tiltakene som settes i gang omfatter alle deler av samfunnslivet.

– Vi skal bidra bredt og målrettet. Vi vet for eksempel at mange av våre dyktige reiselivsaktører, helt utenfor egen kontroll, har opplevd at ordrebøkene er blitt tømt over natten. Der må vi bidra. Vi jobber med å raskt kunne iverksette, alt fra oppussing av våre bygg og nye byggeplaner. Pakken vår inneholder både store og små tiltak. Fra innspill på samferdselsprosjekter i 100-millionersklassen til det å øke på med kjøp av annonser for å bidra til at media i regionen. Vi ser på alt og vi forventer også at sentrale myndigheter er på banen kontinuerlig, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet ber også om at anbudsregler mykes opp slik man bedre kan styre pengestrømmen til lokalt næringsliv og hjørnesteinsbedrifter i regionen i en akutt periode.

Troms og Finnmark fylkeskommunes første pakke i forbindelse med koronakrisen finner du her (PDF, 116 kB)

Til toppen