Turnusordningen må forbedres

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeBjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Lars Åke AndersenFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er bekymret for at flere kommuner i regionen står uten turnusleger, ber Helsedirektoratet justere turnusordningen.

Dette framkommer i et høringssvar sendt til Helsedirektoratet angående en evaluering av spesialistutdanningen for leger del 1 (LIS1).

Les hele saksdokumentet her (PDF, 239 kB)

– Turnusordningen har i flere regioner visst seg å være viktig for å rekruttere både framtidige fastleger og sykehusleger. Når flere distriktskommuner nå står uten turnusleger, er det noe vi må ta på største alvor, uttaler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådsleder Mo (Ap) understreker at han ikke vil tilbake til den gamle trekningsbaserte turnustjenesten, men at den nye søkerbaserte modellen innført i 2012 må forbedres betraktelig for å gjøre det lettere for kommuner i distriktene å få fylt sine turnuslegestillinger.

– Rekruttering av leger er avgjørende både for stabil drift av det kommunale helsetilbudet og sykehus i regionen. En justering av turnusordningen er dermed essensielt for å sikre et likeverdig helsetilbud i distriktene, påpeker Bjørn Inge Mo (Ap).

I sitt høringssvar til Helsedirektoratet ber fylkesrådet blant annet om at kommuner som har problemer med rekruttering av turnusleger etter ny ordning får bistand i dette arbeidet fra Statsforvalteren og ALIS-Nord.

Til toppen