Uten folk ingen beredskap, uten beredskap ingen folk

En større forsamling sitter rundt flere bord og lytter til en mann som taler. De er innendørs i et moderne lokale. - Klikk for stort bildeForsvarsforum Nord (FFN) og Totalberedskapskommisjonen møttes i Vadsø. Tor Arne Morskogen/TFFK Totalberedskapskommisjonen fikk ærlige og tydelige innspill fra fylkeskommunen og forsvarskommuner i Nord-Norge på et møte i Vadsø nylig.

Fylkesrådsleder og leder for Forsvarsforum nord, Kristina Torbergsen (Ap), vektla at alle innbyggere må være like mye verdt, om de bor i en stor by lenger sør eller i en bygd eller småby i Nord-Norge.

– Den aller viktigste faktoren for totalberedskapen er menneskene som bor her, sa fylkesrådslederen da Forsvarsforum Nord og Troms og Finnmark fylkeskommune møtte kommisjonen i Vadsø 1. september.

Forsvarsforum Nord var også opptatt av virkemiddelordninger og tiltak som bidrar til å sikre stabil befolkning og robuste samfunn i de mest sårbare områdene langs kysten og lengst nord og øst i landet vårt.

På møtet kom det innspill på at infrastruktur i form av kraftlinjer, mobildekning, veistandard, flytilbud og helikoptre som støtter opp rundt samfunnets, befolkningas og næringslivets behov er kritisk.

Russlands krig påvirker

Det var enighet om at både næringslivet, offentlige aktører og befolkninga er preget av krigen i Ukraina, og at det er i nord den store omveltninga som følge av Russlands krigføring i Ukraina merkes best.

 En mann og en dame er stilt opp og smiler til kameraet. De er pent kledd. I bakgrunnen ser vi flere mennesker. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og leder for totalberedskapskommisjonen Harald Sunde. Tor Arne Morskogen/TFFK – Totalberedskapskommisjonen må legge til grunn at bosetning og befolkning er beredskap i seg selv. Det er derfor viktig at kommisjonen ser helhetlig på hvordan man kan bidra til befolkningsutvikling i nord, og at regionene settes i stand til å møte utviklinga med regionale virkemidler, sa Torbergsen.

Cruisebåter på Finnmarkskysten

– Jeg ser også at kommisjonen arbeider samtidig som det er en offentlig utredning (NOU) ute om cruise og sikkerhet. Jeg ber kommisjonen også ta inn dette perspektivet i sitt arbeid. Dersom Viking Sky hadde skjedd utenfor kysten av Finnmark ville situasjonen endt mer dramatisk enn den gjorde, avsluttet Torbergsen.

Til toppen