– Utnytt handlingsrommet i EU

Bli informert og engasjert i EU-systemet. Det kan lønne seg!

Det var ett av hovedbudskapene da arrangementsrekka Nordnorske Europadager startet tirsdag. Vadsø var første sted med 40 deltakere da fylkesdirektør i Finnmark, Øystein Ruud, åpnet med å si at man må utnytte handlingsrommet som finnes i EU-systemet.

– Her i dag setter vi søkelys på framtida og utviklinga i nord. Samarbeid er veldig viktig, især i den gedigne usikre geopolitiske situasjonen vi befinner oss i, sa Ruud.

Engasjement

Tre damer og en mann står, mens en dame sitter på en stol. Alle smiler. - Klikk for stort bildeFr.v.: Tina Melfjord og Janni Ekrem fra Nord-Norges Europakontor, Natalia Karlsen, fylkeskommunens koordinator for Europadagene i Vadsø, og fylkesdirektør Øystein Ruud. Sittende: ungdomskoordinator i fylkeskommunen, Cecilie Wickstrøm Johansen. Trond Magne Henriksen/TFFK

Janni Ekrem og Tina Melfjord, begge rådgivere ved Nord-Norge Europakontor i Brussel, beskrev kort for deltakerne dagens EU kontra det EU var ved folkeavstemminga i 1994. De fortalte også hvordan kontoret, som de nordnorske fylkeskommunene er eiere av, jobber i det daglige.

De snakket om utfordringa i å tilpasse seg som ikke-medlem, samtidig som Norges forhold til EU er regulert i 100 avtaler og særlig EØS-avtalen.

-Så er det mange saker i kommunene og fylkeskommunene som har med EU å gjøre, sa de.

Deres råd var å være påkoblet prosesser som kan resultere i direktiver som vil få betydning for både bedrifter, husholdninger og samfunnet forøvrig. Særlig klima blir enda viktigere framover.

– Det finnes muligheter til å påvirke. Nettverk, nettverk, nettverk er derfor så viktig, var budskapet. 

Nord i Norden

Arbeidet i øvrige organer i nord, som Nordkalottrådet og Barentssekretariatet har også betydning for innbyggere og næringsliv i nord. Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune fortalte om dette, og nevnte at Barentssekretariatet nok vil bli viktig, fra 1.1. 2024 kommer finansieringa (som han beskrev som god) fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og ikke Utenriksdepartementet.

Grensetjenesten for Sverige, Finland og Norge gjør nyttige tjenester, som blant annet arbeidsformidling. Her er det kontor i Skibotn og i Alta – på sistnevnte sted jobber Carolien Vandersmissen som kan bidra med gode råd for grensetjenester av ulik art.

Omfattende program

Under Europadagene, som fortsetter i Tromsø og i Mo i Rana, blir det ulike sesjoner som gir nærmere kunnskap om hvordan søke midler, blant annet innenfor Erasmus+ som er verdens største internasjonale utdanningsprogram.
Økt bosetting og arbeidskraft er noen stikkord for første runde i arrangementsrekkas fyldige program i tillegg til det mer og mer viktige grønn omstilling.

Her finner du programmet for Nordnorske Europadagene i Vadsø
 

Til toppen