Utredning om fylkesoppdeling er klar

Et kartomriss av det geografiske området Troms og Finnmark med en rød strek der hvor den gamle fylkesgrensa gikk tidligere.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto/Troms og Finnmark fylkeskommune.Fylkesrådet legger frem utredningen på et ekstraordinært fylkesting 25. februar. 

– Det viktigste er hensynet til demokratiet. Det regionale folkevalgt  e nivå, fylkeskommunene, krever oppslutning blant folk for å kunne fungere. Når så et stort flertall av våre innbyggere ønsker å gjenopprette Troms og Finnmark som egne fylkeskommuner, så taler det sitt tydelige språk, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).  

Fylkestinget i Troms og Finnmark har allerede vedtatt at de ønsker å gjenopprette Troms og Finnmark som egne fylkeskommuner, og regjeringen har allerede skriftlig bekreftet at de vil innvilge søknaden.

Før saken skal fremlegges for endelig beslutning i Stortinget har imidlertid regjeringen bedt om en utredning om bakgrunnen for, og konsekvenser av, en oppdeling.Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og en rekke andre personer sitter rundt et bord og prater under finansminister Trygve Slagsvold Vedums besøk i Vadsø 2. november 2021.  - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) (til venstre) mener utredningen viser at det er flere fordeler enn ulemper ved en oppdeling. Her fra et møte i Vadsø i november. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune 

Ekstraordinært fylkesting

–  Det er denne utredningen fylkesrådet nå fremlegger for det ekstraordinære fylkestinget 25. februar. Demokratihensynet er det bærende element i vår argumentasjon, men også at nærhet mellom beslutningstakere og tjenesteproduksjonen styrkes ved en oppdeling, noe som igjen vil styrke samhandlingen mellom samfunnet, næringsliv og kommuner og fylkeskommunen til beste for samfunnsutviklingen, sier fylkesrådsleder Mo.

Fylkesrådets sak 17/22: Utredning og sakspapirer kan leses her

– Betydelige utfordringer

Troms og Finnmark utgjør 23 prosent av Norges landareal, og det er enorme avstander mellom samfunn lengst nord og samfunn lengst sør i fylket. Det er ingen sammenfallende positiv effekt mellom arbeidsmarkedsregionene gjennom arbeidspendling eller andre tilsvarende normalt effektiviserende fordeler ved en regioninndeling. Snarere tvert imot, viser de underliggende tall.

– Troms og Finnmark har en så stor utstrekning og så vidt begrenset kommunikasjonstilbud at det gir betydelige utfordringer med hensyn til reiseavstand og reisetid for arbeidstakere, næringsliv, fylkespolitikere og administrasjon. Værforhold gir forsinkelser uten at det finnes gode alternative reisemåter. En innenlands reiseavstand mellom Harstad-Vadsø på 978 km eller 13 timer og 12 minutter med bil, eller via Finland på 955 km eller 12 timer 13 minutter, illustrerer dette. Dette er en avstand omtrent som fra Oslo til Mo I Rana (960 km). Reising innad i fylket er svært tids- og kostnadskrevende, og gir negative miljøutslag, sier Mo.

– Flere fordeler enn ulemper

– Utredningen underbygger at en deling av fylkeskommunen vil gi administrative enheter som er godt i stand til å løse sine oppgaver. Kompetansen til å ivareta forvaltningsoppgaver og bredden i tjenesteyting vil være til stede i både Troms og Finnmark også etter oppdelingen av fylkeskommunen. Vår utredning viser at det er flere fordeler enn ulemper ved å oppdele og gjenopprette Troms og Finnmark som egne fylkeskommuner, avslutter fylkesrådslederen.

Til toppen