Vedtok nytt reglement for anskaffelser

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkestinget vedtok på oktobertinget et nytt reglement for anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune. Viktig å få på plass tidlig, mener fylkesråden.

– Troms og Finnmark fylkeskommune er en stor kunde som kjøper inn varer og tjenester for vel 4 milliarder i året. Det å få på plass et anskaffelsesreglement så pass tidlig i et nytt fylke, har vært viktig, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto.

Strategisk virkemiddel

Hun legger til:

– Det har vært viktig å tydeliggjøre hvordan anskaffelser kan være et viktig strategisk virkemiddel for oppfylle FNs bærekraftsmål, påvirke miljø og klima, arbeidsliv, næringsliv og faglig opplæring,

Balto mener også at det er viktig å bruke anskaffelser som et virkemiddel for å redusere kostnader i den nye fylkeskommunen.

Slik er det nye reglementet

Viktige momenter i Anskaffelsesreglement for Troms og Finnmark fylkeskommune Del 1 - Politiske føringer:

  • Ha en helhetlig og enhetlig anskaffelsesforvaltning
  • Gjennom sin anskaffelsesforvaltning bidra til at FNs 17 bærekraftsmål oppnås
  • Gjennom sin anskaffelsesforvaltning bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler
  • Vise samfunnsansvar i sine anskaffelser
  • Ha en heldigital anskaffelsesforvaltning
  • Ha en anskaffelsesforvaltning som gjennomføres med integritet og allmenngyldige etiske verdier og normer

Les hele reglementet her (PDF, 911 kB)

Alt om anskaffelser i TFFK

Til toppen