Vedtok utredning om oppdeling

Avstemning i fylkestingssalen i Vadsø.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde fra fylkestingets oktobermøte i Vadsø. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune.Fylkestinget har fredag vedtatt utredningen om oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Utredningen sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for videre behandling.

I den vedtatte utredningen er totalvurderingen at dagens storregion ikke er funksjonell og at Troms og Finnmark som selvstendige fylkeskommuner vil gi større legitimitet for politiske beslutninger.

Dette begrunnes med at to selvstendige fylkesting vil gi økt nærhet mellom politikere og folk, samt et bedre grunnlag for politiske prioriteringer og til å drive målrettet arbeid for samfunnsutvikling i nord.

Det framkommer også at to separate fylkeskommuner vil være i god stand til å løse sine oppgaver og gi både innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester.

Se alle dokumenter i sak 1/22 her

Her finner du utredningen i pdf-format (PDF, 2 MB)

Se også: Tidslinje over oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune

Politisk organisering

Under det ekstraordinære fylkestinget ble det også vedtatt at det opprettes tre nye utvalg. Disse skal, fram til oppdelingen trer i kraft 1. januar 2024, innstille saker til fylkestinget.

Organisasjonsutvalg Troms skal behandler saker som omhandler Troms.

Organisasjonsutvalg Finnmark skal behandle saker som omhandler Finnmark.

Utvalg for fellessaker skal behandle saker som omhandler Troms og Finnmark.

Hvert utvalg har 11 medlemmer, og varamedlemmer. Av utvalgets faste medlemmer er det valgt en leder og en nestleder.

Leder av utvalg for fellessaker til behandling er i 2022 Irene Lange Nordahl (Sp). I 2023 leder Kristin Rajala (Ap) dette utvalget. Lange Nordahl og Rajala bytter på å være nestleder

For utfyllende informasjon, se sak 2/22

Disse sitter i de nye utvalgene  

Til toppen