Vil du bidra til å løfte kompetansen i ditt fag?

I takt med fagfornyelsen trenger vi nye prøvenemndsmedlemmer og vi ønsker deg som brenner for faget med på laget.

En mann står i en lakkeringshall, han undersøker noen nylakkede karroserideler til bil. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: lærer ved bilskadefaget, Kirkenes videregående skole. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Du kan bidra til å sette standarden på fremtidige fagarbeidere i nord!

Næringslivet søker etter kvalifiserte, dyktige fagfolk som kan bygge og utvikle Finnmark i fremtiden. Mangel på kvalifiserte prøve­nemnder kan føre til ventetid for de som er klare til å gå opp til fag-/svenneprøven.

Hva gjør prøvenemnda?

Arbeidet som prøvenemnda utfører er viktig både for den enkelte kandidaten, for arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Derfor er det særdeles viktig at partene i arbeids­livet bidrar med å kvalitets­sikre fagopplæringen.

Prøvenemnda har ansvar for å lage, holde og vurdere fag-/svenneprøver og kompetanseprøver. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

Som prøvenemnd samarbeider du med lærebedriften og oppgaver til den praktiske delen av prøven.

Hvem kan være med i prøvenemnda?

Når du er medlem i prøvenemda er du i et offentlig verv gitt til fagfolk med bred praksis. Vervet varer i 4 år.

For å være med i prøvenemnda bør du oppfylle disse kriteriene:

  • Du har fag- eller svennebrev i faget, eventuelt lang praksis
  • Du har kjennskap til læreplanen i faget og opplæringsloven
  • Du samarbeider godt med andre
  • Du er flink til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
  • Generelle IT-ferdigheter er en forutsetning for å kunne gjennomføre en digital arbeidsflyt med prøver og dokumenter

I tillegg til at du får mulighet til å være med å utdanne nye fagarbeidere, kan vi tilby deg følgende dersom du takker ja til et verv i prøvenemnda:

  • Du holder deg faglig oppdatert
  • Du får møte og bli kjent med andre i din næring
  • Du får oppleve og sett Finnmark

Er dette noe for deg?

Hvis dette kunne vært noe for deg, eller du kjenner dyktige fagfolk som kunne passet, ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune via eDialog. Bruk dette skjemaet for å melde interessen. Administrasjonen gjennomgår alle svarene og gjør en vurdering av forslagene.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte Charlotte Gundersen på 78 96 31 67 eller e-post: charlotte.gundersen@tffk.no.

Til toppen