Vil elektrifisere hurtigbåtene

Klikk for stort bildeFylkesråd Kristina Hansen Harald F. Hereide  Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt kr 331.875 fra Miljødirektoratet til å utrede muligheten for elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark.

 - Det er gledelig at overgangen til nullutslippsløsninger også er på vei innen hurtigbåtsektoren, sier fylkesråd Kristina Hansen. Når vi vet at hurtigbåter står for langt større CO2-utslipp per passasjerkilometer enn både buss og fly, er det viktig å jobbe frem miljøvennlige løsninger på dette området. 

I 2018 var de totale utslippene fra fylkeskommunale hurtigbåtsamband i Finnmark på 7.306 tonn CO2, hvorav VargsundXpressen og SørøysundXpressen sto for over halvparten. En overgang til nullutslippsteknologi på disse sambandene vil dermed medføre mer enn en halvering av utslipp fra fylkeskommunale hurtigbåter i Finnmark.

Klar sommeren 2021

Bevilgningen er gitt gjennom klimasatsordningen og gjelder sambandet Hammerfest – Alta (VargsundXpressen) og sambandet i Sørøysundbassenget (SørøysundXpressen).  Utredningen skal være ferdig til sommeren 2021 og inneholde status i forhold til teknologi og kostnader, samt skissere hva som må på plass for å elektrifisere sambandene.

- Utredningen vil danne et viktig beslutningsgrunnlag for Fylkesrådets videre arbeid med innføring av miljøvennlige kollektivtransportløsninger, sier fylkesråden.

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 har som målsetting å redusere klimaavtrykk og å ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir innen samferdselsfeltet. Fylkesrådets politiske plattform følger opp dette gjennom målsettingen om å "Legge til rette for å ta i bruk nye energibærere i drift av den offentlige transporten i Troms og Finnmark".

Til toppen