Vil heve kompetansen i lokalmatnæringa

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommune. I 2022 skal det brukes i overkant av 3,8 millioner på kompetanseheving i lokalmatnæringa i nord. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) mener satsningen vil føre til flere lokale matprodusenter.

– Gjennom matfaglige kurs og kompetansedeling kan nye lokalmatbedrifter hospiterte hos etablerte bedrifter. På lengre sikt mener jeg dette kan føre til at flere i landsdelen som produserer lokalmat, og skaper attraktive og lønnsomme bedrifter.  En slik utvikling trenger vi, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Satsninger er i regi av Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge, og tiltakene er rettet mot små virksomheter med inntil 10 ansatte. Tilbudet gjelder for Nordland, Troms og Finnmark.

– Midlene er rettet mot primærprodusenter og andre bedrifter med mål om å utvikle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Gjennom kompetansetiltakene få bedriftene en unik mulighet til å heve sin eksisterende kompetanse, utvikle ny kompetanse og skape solide arbeidsplasser basert på nærmiljøet, uttaler fylkesråd Eriksen (Sp).

Eriksen understreker at også reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter er i målgruppa for kompetansenettverket for lokalmat.

Her finner du oversikt over kommende kurs

Om kompetansenettverket

Troms og Finnmark fylkeskommune har, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, fått ansvaret for satsningen på kompetansenettverk for lokalmat i hele Nord-Norge.

Kompetansenettverket i nord er lagt til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Holt i Tromsø.

Gjennomføring skjer i et samarbeid med ulike regionale utviklingsaktører.

Til toppen