Vil øke studielånskutt til 40 000

En ansatt på en skole sitter på et kontor og noterer i en bok - Klikk for stort bildeFylkestinget vedtok i en uttalelse å styrke tiltakssonen, blant annet med å øke maksbeløpet for nedskriving av studielån. Anna Dmitrievna Kornilova, Alta videregående skole Tiltakssonen må forsterkes på åtte punkter, vedtok fylkestinget i en uttalelse fredag.

Styrking av tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms var en av uttalelsene som ble behandlet/vedtatt på fylkestingets møte siste dag, fredag 18. juni.

– Tiltakssonen har vært og er et godt og effektivt verktøy for å sikre tilgang på kompetanse og bosetting i Nord-Troms og Finnmark, heter det i uttalelsen. Fylkestinget er kritisk til en utvidelse av sonen som har økonomiske virkemidler for både privatpersoner og arbeidsgivere.

Fra 25 000 til 40 000

Fylkestinget har en åttepunkts liste, der de bl.a. ønsker både en videreføring og videreutvikling av sonen, og foreslår en styrking som blant annet at studielånsnedskrivinga økes til maksimalt 40 000 kroner årlig. (I dag er beløpet 25 000).

Her er de øvrige uttalelsene som ble behandlet:

Karriereveiledning

Flytting av UNNs rus- og psykiatritilbud

Faste rettssteder for lagmannsretten i Tana og i Alta

Klimaløsninger 

Beredskapen må være lokal og staten må stille opp 

Nei til gjeninnføring av flypassasjeravgift

Vi må bygge vei for framtida

FOT-ruter (regionale flyruter)

Vi må satse nå 

Ny modell for utviklingstillatelser i havbruksnæringa

Ivaretakelse av et livskraftig samfunn på Årøya

Sterke virkemidler for å bekjempe pukkellaks

Til toppen