Vil slå sammen filmselskapene i nord

Regjering og storting ønsker å styrke filmmiljøene i regionene. Nord-Norge er først ut, når begge fylkeskommunen i nord foreslår sammenslåing av filmselskapene som ivaretar filmindustrien i Nord-Norge.

To menn poserer foran kamera. Foto.  - Klikk for stort bildeLandsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av for økonomi og kultur i Troms og Finnmark, Ronald Wærnes (Sp) og fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset (SV). Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Vi vil være en motkraft til Norsk filminstitutt som i liten grad har fulgt opp filmmeldingen, og som fortsatt styrer over 80 % av virkemidlene til film, forteller leder i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, Christian Torset (SV).

Lytter til filmindustrien

Ryssevikrapporten viser at virksomhetsområdene som filmkommisjon, filmfond og filmsenter har i dag , vil styrkes hvis de slås sammen.

– Det står stor respekt av at det er filmvirksomhetene selv - fond, senter og kommisjon, som har tatt initiativet til utredningen, og i tillegg kommet frem til en enstemmig anbefaling til eierne, som ble overlevert i forrige uke. Styrene i Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord og Nordnorsk Filmkommisjon mener en juridisk sammenslåing av våre tre organisasjoner til ett selskap vil utløse en samordnet og helhetlig strategi for å styrke den audiovisuelle bransjen i Nord-Norge og gjøre landsdelen til en attraktiv filmlokasjon, sier fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune Ronald Wærnes (Sp). 

Han mener sammenslåing av de ulike filmressursene i nord vil være et viktig bidrag når nordnorsk filmindustri skal konkurrere om midlene.

– Veldig mange endringer i forvaltningen av midlene som går til filmindustrien, har sentralisende trekk. Vi lytter til filmindustrien i nord, og ønsker derfor å styrke filmindustrien vår gjennom å slå sammen filmselskapene, argumenterer fylkesråd Wærnes (Sp).

Tar filmgrep i nord

Også Christian Torset som er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland mener filmindustrien i Nord-Norge vil stå bedre rustet i kampen om midlene, når de to fylkestingene i Nord-Norge skal ta opp problemstillingen i sine respektive fylkesting.

– Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er enig om at dette er et viktig grep for at mest mulig filmproduksjon skal kunne skje i nord. Derfor fremmer vi en sak i begge fylkestingene i juni der vi ønsker denne endringen.

Distriktskraft i film

Fylkesråd Torset poengterer at majoriteten av tildelingene i filmindustrien tilfaller Oslomiljøene, og dermed styrkes de etablerte miljøene. Talenter som er utviklet ute i regionene, trekkes derfor til hovedstaden, der det meste av filmaktiviteten foregår. En uheldig spiral som gjør at de store blir større, og de minste blir spist.

– Tiden er overmoden for å rigge virkemiddelapparatet, slik at vedtatt politikk kan gjennomføres i praksis. Distriktene har personell og historier nok til å løfte bransjen videre. Vi er klare. Nå gjenstår det bare å vri tilskuddene direkte til de regionale aktørene, slik at vi kan nå våre felles nasjonale mål i filmindustrien. Noe krever endringer på nasjonalt nivå. Mens på regionalt nivå vil filmindustrien styrkes ved at vi slår sammen de ulike aktørene i Nord-Norge, sier Christian Torset (SV).

Har filmkompetanse i nord

Fylkesråd Wærnes i Troms og Finnmark fylkeskommune underbygger at de regionale filmvirksomhetene er svært viktige virkemidler for å oppnå de vedtatte nasjonale politiske målene.

– Distriktenes store utfordring er at det er alt for få filmarbeidsplasser der folk bor. Oslo, som har en tiendedel av befolkningen i Norge, gjør beslag på 80 prosent av statlige produksjonsmidler til film hvert eneste år. Vi tar nå noen grep for at mer av filmproduksjonen kan flyttes ut fra Norsk filminstitutt. Gjerne nordover. Vi har både kompetansen og produksjonsapparatet for å videreutvikle norsk film, avslutter fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).

Til toppen