Vil styrke sjøsamisk kultur og tradisjon

Bjarne Rohde (SV), fylkesråd for utdanning. Foto: Lars Åke Andersen.Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

– Vi ser at sjøsamisk kultur og tradisjon har fått en relativt sett lav oppmerksomhet i de tidligere satsningene som er gjort for samiskopplæringa. Samtidig er nettopp dette historiske og kulturelle feltet overgripende for hele fylket vårt, forklarer fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Forslaget om å gi Lakselv videregående skole status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon kom i sammenheng med et større arbeid med å samordne satsningen på samisk i den videregående opplæringa i Troms og Finnmark.

– Et av tiltakene vi har definert som særlig pressende er å løfte frem sjøsamisk tradisjon og historie, og når Lakselv videregående skole lenge har hatt ambisjoner om å bli en skole med sjøsamisk og kvensk profil er det ekstra gledelig at vi nå får dette til, sier fylkesråd Bjarne Rohde (SV).

Fylkesråd Rohde (SV) roser rektor ved skolen, Sylvi Josefine Johnsen, for det grundige forarbeidet som er lagt ned og mener de har gode forutsetninger for å lykkes som en sjøsamisk ressursskole. 

– I Porsanger finnes det allerede en rekke institusjoner med spisskompetanse innen sjøsamisk språk- og kulturutvikling som alle nå står klar til å inngå et samarbeid med Lakselv videregående skole. Jeg har stor tro på at også skolen kommer til å bli en viktig bidragsyter til å styrke og bevare sjøsamisk kultur og tradisjon i framtiden.

Fra før finnes det tre ressursskoler for samisk i Troms og Finnmark: Nord-Troms vgs, Kongsbakken vgs og Heggen vgs.

Formålet med ressursskolene er at det skal være sterke kompetansekapasiteter for opplæring i og om samisk språk og kultur i den videregående opplæringen.

Saken skal opp på fylkestingets samling i oktober.  

Til toppen