Vil være pilotfylke for regional vekst

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo sitter ved et møtebord med medlemmer fra kommunal- og forvaltningskomiteen.  - Klikk for stort bildeStortingets kommunal- og forvaltningskomité startet sitt besøk i Troms og Finnmark på fylkeshuset i Tromsø. Der møtte de blant annet fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Hanne H. Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune.Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) benyttet anledningen til å sette regional utvikling på agendaen da Stortingets kommunal- og forvaltningskomité besøkte fylkeshuset i Tromsø.

Et av forbedringspotensialene fylkesrådsleder Mo (Ap) trakk fram var reell ungdomsmedvirkning.

– Vi kan ikke skape bo- og blilyst uten en sunn regional utvikling. Vi kan heller ikke skape en sunn regional utvikling uten kompetent arbeidskraft og unge voksne som ønsker å leve sine liv i vårt fylke. Det er derfor utrolig viktig å ta de unge med i beslutningsprosessene, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  

Regionvekstavtaler

Til komiteen kunne fylkesrådsleder Mo (Ap) fortelle at Troms er godt i gang med regionvekstavtalene som er ment å sikre utvikling og vekst, samt langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

– Troms er godt posisjonert til å være et av de nasjonale pilotfylkene, for å kunne høste erfaringer før arbeidet med regionvekstavtaler rulles ut for alle fylkeskommuner i landet.

Fylkesrådslederen understrekte videre at selv om Troms og Finnmark står midt i en oppdelingsprosess, så er organisasjonen satt opp slik at det ikke skal påvirke arbeidet med regional samfunns- og næringsutvikling.

Om regionvekstavtalene i Troms

Regionvekstavtalene vil være omdreiningspunktet for samhandlingen mellom fylkeskommunen og kommunene i Troms, og skal gi økt forutsigbarhet knyttet til ulike områder for regional utvikling med egne handlingsprogrammer tilpasset hver enkelt region.

I Troms er arbeidet med regionvekstavtalene ut mot våre fire interkommunale politiske råd, er med tre forhåndsdefinerte stolper:

  • Det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling,
  • Behov for forsert samfunns- og arealplanlegging og tilgjengeliggjøring av områder for næringsutvikling og det grønne skiftet,
  • Demografiutfordringene med stor lekkasje av unge voksne ut av fylket og behov for ny arbeidskraft.

Behov for utviklingsmidler

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) understrekte også ovenfor Kommunal- og forvaltningskomiteen at fylkeskommunen har hatt en kraftig reduksjon i regionale utviklingsmidler.

– Verktøykassen vår når det kommer til regional utvikling er veldig begrenset. Vi er positive til nye satsninger, som regionvekstavtaler, men vi trenger også regionale utviklingsmidler som kan finansiere store og små satsninger som på hver sine vis gir ringvirkninger både i lokalsamfunn og fylket som helhet.

Han poengterte videre at disse midlene er veldig viktige for utviklingspotensialet i små distriktskommuner.

Kommunal- og forvaltningskomiteen er på en tredagers reise i Troms og Finnmark. Turen går videre nord- og østover med Hurtigruten og avsluttes i Vadsø onsdag 27. april.

Til toppen