Vraket forslag til nytt inntektssystem

– Jeg tar dette som en stor seier! Det sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) etter at regjeringen ikke innfører det foreslåtte nye inntektssystemet som ville gitt kystfylkene 700 millioner kroner mindre å rutte med.

En smilende kvinne poserer foran kameraet. I forgrunnen står et samisk og et kvensk flagg. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) er glad for at regjeringen har lyttet til fylkestingets innspill om å vrake ekspertutvalgets forslag til nytt inntektssystem.

Det var et ekspertutvalg som leverte en innstilling for et nytt inntektssystem for landets fylkeskommuner, som ville flyttet 700 millioner kroner fra kystfylkene inn til det sentrale østlandsområdet. Forslaget ville samtidig slå svært forskjellig ut for våre to nye fylker, hvor Troms fylkeskommune ville tape anslagsvis 116 millioner kroner på det nye systemet, mens Finnmark ville fått økt sine rammer med om lag 90 millioner kroner.

I kommuneproposisjonen vraker regjeringen ekspertutvalgets forslag, noe som var akkurat det fylkesrådet i Troms og Finnmark ba de om å gjøre.

– Jeg tar dette som en stor seier! Regjeringen har lyttet til innspillet fylkestinget leverte i februar, og de har lyttet til de mange samtalene jeg har hatt med dem. Kystfylkene sto sammen, og nå fikk vi gjennomslag. Dette gir oss forutsigbare og stabile inntekter, så vi får større mulighet til å tilby innbyggerne gode tjenester og være en aktiv samfunnsutvikler, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

I regjeringens forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene i kommuneproposisjonen er nedgangen for Troms snudd fra en foreslått nedgang på rundt 116 millioner kroner til en økning på 18 millioner kroner. For Finnmark er det en endring fra en foreslått økning på rundt 90 millioner kroner til en økning i regjeringens forslag på 104 millioner kroner.

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes i grønn genser og mørk skjorte i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Vi er spesielt godt fornøyde med å ha fått gjennomslag for at etterslepsmidler til vedlikehold av fylkesvei fortsatt skal fordeles etter særskilte kriterier som reflekterer det reelle etterslepet i langt større grad enn det generelle vegkriteriet som ekspertutvalget anbefalte. Det er imidlertid viktig å følge dette opp, da det i proposisjonen er signalisert en gjennomgang av etterslepsmidlene i neste Nasjonale transportplan som er forventet lagt frem før påske 2024, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (SP).

– Ekspertutvalgets hadde i sitt forslag til nytt inntektssystem foreslått å ta inn kapitalkostnader, noe som ikke er inne i dagens inntektssystem. Kapitalkostnader er en betydelig del av kostnadene til fylkeskommunene, ikke minst i et fylke med lange avstander og spredt bosetning. Dessverre har regjeringen i sitt forlag foreslått at kapitalkostnader ikke inkluderes for videregående opplæring, tannhelse og kollektiv, så det får vi komme tilbake til ved neste korsvei, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Revidert nasjonalbudsjett 

Regjeringen la frem både kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett (RNB) 11. mai, og både fylkesrådslederen og fylkesråden for økonomi er tilfredse også med andre utslaget Troms og Finnmark får i RNB.

 • Økt prisvekst kompenseres for Troms og Finnmark fylkeskommune med 75 millioner kroner, gjennom merskattevekst og rammetilskudd.
 • RiddoDuotarMuseat får 2 millioner kroner i økning
 • Kulturkvartalet i Tromsø får penger til prosjektering
 • Finnmarksløpet får 1 millioner kroner i økning
 • Kvääniteatteri får 500.000 kroner til investeringer
 • Verdensarvsenter for bergkunst  - Alta museumt får 150.000 kroner i økning
 • Festspillene i Nord-Norge får 1 million kroner i økning
 • Samovarteateret for 650.000 i økning
 • Den statlige rammen til byvekstavtale i Tromsø får 33 millioner kroner i økning
 • Nytt sykehus i Hammerfest får 92 millioner kroner i økning
Til toppen