Aktueltsaker og pressemeldinger om korona
Elever som sitter i et klasserom og følger med på undervisning.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Troms og Finnmark fylkeskommunen mottatt friske midler til utdanningssektoren.

  Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

Fra mandag 6. juli oppheves passasjerbegrensningen om bord i busser, hurtigbåter og ferger i Troms og Finnmark.

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

11. mai starter skoler for elever over 4. trinn. Vi kjører skoleruter som normalt, men på grunn av halvert kapasitet kan det ikke garanteres plass ombord.

Myndighetenes krav om nedstenging av tannklinikkene i Troms og Finnmark den 12. mars under koronaepidemien, har ført til månedlige titalls milliontap av inntekter for fylkeskommunen. Nå vil fylkesrådet ha møte med departementet.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Korona-pandemien gjør det krevende å arrangere eksamen denne våren. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer derfor alle som har mulighet til det, å melde seg av eksamen. 

Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt.

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronakrisen, kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling.

Til toppen