Arrangementer

Alle kulturarrangementer og turneer i regi av fylkeskommunen avlyses som følge av koronasituasjonen.

Dette gjelder som eksempel landsdelsmusikerordningen, kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk.

Troms og Finnmark fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett.  Fylkeskommunen har følgende viktige informasjon til tilskuddsmottakere:

– Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som er planlagt brukt til aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke vil la seg gjennomføre grunnet koronasituasjonen, sa fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding 13. mars.

Tilskuddsmottakere som blir rammet av omstendigheter rundt koronaviruset skal oppgi dette i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte.

– Troms og Finnmark fylkeskommune har et spesielt samfunnsansvar innenfor områdene kulturliv, friluftsliv og idrett, som vi vet har en sårbar økonomi. Dette krever at fylkeskommunen er fleksibel slik at sektoren ikke blir skadelidendesa Balto (Sp). 

Til toppen