For elever, foresatte og skoler

Alle videregående skoler i fylket er stengt for elevundervisning fra og med 13. mars på grunn av koronasituasjonen.

Elevene skal få alternativ undervisning som digital og nettbasert opplæring, som gjør at de ikke skal møte på skolen. De ansatte som ikke har avtalt å arbeide hjemmefra, møter på skolene som normalt.

Det presiseres at undervisning skal fortsette, men på en digital plattform. Elevene skal delta i opplæring hjemmefra, og skal ikke samles i grupper uten at det er avtalt med skolen.

Tiltaket bidrar til å redusere smittespredning i transport og ved at elevene utgjør store samlinger av mennesker i samme lokaler.

Se informasjon om Office 365 for elever i Finnmark på ITs spørsmål og svar-side her

Eksamen

Alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020 avlyses. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Det har Regjeringen bestemt. Etter påske vil det besluttes om det er mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Elevhybler og internat

  • Fylkeskommunen har bestemt at alle elever som er leietakere i fylkeskommunale internat/hybelhus og som har hjemmeadresse i Norge, skal flytte ut av internat/hybelhus i perioden der det ikke gis stedlig opplæring ved våre videregående skoler
  • Leietakere fra andre land er bedt om å reise tilbake til hjemlandet, så fremt dette er mulig med forutsetning om at dette tilrådes av myndighetene
  • Fylkeskommunen har bestemt at elever som på grunn av korona-epidemien har måtte flytte ut av fylkeskommunens internat/hybelhus, ikke skal betale for tiden de ikke får bo der
  • Ved fylkeskommunale internat/hybelhus der det fortsatt bor elever, skal skolene sørge for tiltak for å redusere risikoen for smitte blant beboerne
  • Ved fylkeskommunale internat/hybelhus der det fortsatt bor elever, skal skolene sørge for tilsyn med tanke på at beboere kan bli syke
Til toppen