For tannhelsepasienter

I forbindelse med koronasituasjonen stopper tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark all pasientbehandling utenom behandling av akutte pasienter.

Troms og Finnmark fylkeskommunes 45 tannklinikker har mottatt beskjed om at det nå kun behandles akutte pasienter. Alle annen behandling stoppes.

Tannhelse vurderes som samfunnskritisk virksomhet, og derfor opprettholdes akuttberedskap. 

Tannklinikkene vil være tilgjengelige på telefon i ordinær åpningstid. Telefonnummer til våre klinikker finner du på informasjonssiden om den enkelte tannklinikk.

Til toppen