For tilskuddsmottakere og næringsdrivende

Her finnes informasjon om tiltak knyttet til tilskudd, ordninger for næringsdrivende, informasjon for prosjekteiere med finansiering fra ulike fylkeskommunale ordninger og fra Forskningsfondet, Statskogordningen og andre.

Du vil også finne informasjon om ordninger tilknyttet tilskudd til bedriftsintern opplæring og andre ordninger med særskilt relevans for næringslivet og for kommunenes næringsmedarbeidere.

Tiltakspakker fra fylkesrådet

En tiltakspakke fra fylkesrådet ble lansert 31. mars. Les mer her

For fylkeskommunale støttemottakere

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune nå opp regler for låne- og tilskuddsordninger. Les mer om dette her

Troms og Finnmark fylkeskommune vil heller ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som er planlagt brukt til aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke vil la seg gjennomføre grunnet koronasituasjonen. Mer informasjon her her

Prosjekter med finansiering fra Regionale forskingsfond Nord-Norge

Lurer du på hvordan koronasituasjonen påvirker ditt RFFNORD-prosjekt? På nettsiden til RFFNORD finner du mer informasjon

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Les mer om BIO-ordningen her

Lærebedrifter og lærlinger/lærekandidater

Informasjon til lærebedrifter og lærlinger/lærekandidater finner du her

Ordninger knyttet til eksterne samarbeidspartnere

Ordninger fra Innovasjon Norge

Ordninger fra SIVA

Nasjonale ordninger og tiltak rettet mot nærings og arbeidsliv

Kompensasjonsordning for næringslivet

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Her finner du informasjon om kompensasjonsordningen for næringslivet

Krisetiltak for bedrifter

Her finner du en oversikt over krisetiltak for bedrifter utarbeidet av NHO

Informasjonsmøte for bedrifter

Næringshagen Midt-Troms i samarbeid med Innovasjon Norge avholdt den 16.04.20 et informasjonsmøte om krisepakker/ordninger for bedrifter.

Her finner du et opptak av informasjonsmøte som foregikk i Teams

Til toppen