Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

Verden er i en spesiell og vanskelig situasjon, men likevel møter Snelandias og Troms fylkestrafikks passasjerer smil, trygghet og et glimt i øyet ombord.

Stengte skoler, hjemmekontor og karantene betyr færre reiser i kollektivtrafikken. Samtidig er det mange som fortsatt må bevege seg i samfunnet og det vil vi fortsatt legge til rette for sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune nå opp regler for låne- og tilskuddsordninger.

Inntil videre må drosjesentraler og bopelsløyvehavere opprettholde kjøreplikten.

Vi står ovenfor en situasjon som ikke er til å begripe. Et virus har satt våre samfunn på prøve. Samhold gjennom omtanke og solidaritet gjennom å dele, vil være viktig fremover. Ingen kan si sikkert når dette er over.  

Troms og Finnmark fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Koronasituasjonen medfører at svært mange av disse arrangementene nå må avlyses.

Mandag 16. mars: Vi anmoder alle til å unngå turist- og fritidsreiser. Dette gjelder ved benyttelse av både ferger, hurtigbåt, Flexx og buss.

Fylkeshuset i Tromsø og Fylkeshuset i Vadsø er stengt for besøkende inntil videre.

Fylkestinget i Troms og Finnmark avsluttet sin samling en dag før tiden. Bakgrunnen var de nye nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet om at man ikke skal avholde forsamlinger med flere enn 50 deltakere.

Til toppen