Nyheter og pressemeldinger
Illustrasjon av koronaviruset.

  Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

Fra mandag 6. juli oppheves passasjerbegrensningen om bord i busser, hurtigbåter og ferger i Troms og Finnmark.

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø.

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

11. mai starter skoler for elever over 4. trinn. Vi kjører skoleruter som normalt, men på grunn av halvert kapasitet kan det ikke garanteres plass ombord.

En tannlegestol på et tannlegekontor.

Myndighetenes krav om nedstenging av tannklinikkene i Troms og Finnmark den 12. mars under koronaepidemien, har ført til månedlige titalls milliontap av inntekter for fylkeskommunen. Nå vil fylkesrådet ha møte med departementet.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt.

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde ved fylkeshuset i Tromsø.

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronakrisen, kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling.

 De som reiser innenfor egne kommunegrenser anmodes om å vise ekstra hensyn i påsketrafikken.

Fylkesrådets fem medlemmer: Bjarne Rohde, Anne Toril Eriksen Balto, Bjørn Inge Mo, Kristina Hansen og Karin Eriksen.

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

Til toppen