Opplæring i bedrift: Ingen fag- og svenneprøver før 20. april

Informasjon til lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb, lærebedrifter og prøvenemnder fra Troms og Finnmark fylkeskommune: 

  • Det utføres ingen fag- og svenneprøver i tidsrommet 16.03.20 - 20.04.20. Så snart det er tilrådelig å gjennomføre prøver vil fylkeskommunen legge ut informasjon om at arbeidet kan gjenopptas.
  • Lærebedriftene kan fortsette å sende inn oppmeldinger. Oppmeldinger behandles fortløpende selv om det ikke avholdes prøver i den nærmeste tiden. Vi starter med fullelektronisk behandling av oppmeldinger 1. april og det er derfor ikke nødvendig med signatur lengre. 
  • Lærebedrifter som må permittere lærlinger, oppfordres til å gi lærlingene teorioppgaver i perioden/ber lærlingene jobbe med dokumentasjon. I tillegg oppfordrer fylkeskommunen til å holde god og løpende kontakt med dem.
  • Dersom vi står overfor et opphold/permittering på kun en måneds tid, settes det ikke (midlertidig) avbrudd på kontrakt. Læretiden forskyves da heller ikke. Ny vurdering rundt dette tas ca 20.april.
  • Lærlinger som er i slutten av opplæringstiden bør få gjennomført sine prøver når det blir mulig igjen slik at læreplasser frigjøres til nye lærlinger.
  • For lærlinger som har søkt Vg4 Påbygg til høsten, vil inntaksavdelingen vurdere om kravet for inntak kan være at de er oppmeldt til prøve. Altså vil kravet om avlagt bestått fagprøve kunne fravikes.
  • Alle kurs og samlinger i regi av fag- og yrkesopplæring avlyses inntil videre.
  • Alle rådgivere i fagopplæring på sentraladministrasjonen i fylkeskommunen er tilgjengelig på e-post og mobiltelefon.

Utdanningsdirektoratet oppdaterer sin informasjon daglig her. Fylkeskommunen vil forholde seg til det som kommer av retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.

For lærlinger og lærebedrifter i offentlig sektor: Om permitttering

Denne informasjonen er utarbeidet i fellesskap med opplæringskontor for offentlig sektor i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås.

KS Bedrift og Fagforbundet har gitt følgende anbefalinger for avlønning av lærlinger og lærekandidater under Koronasituasjonen:

«Når en lærling omdisponeres til andre arbeidsoppgaver, eller går inn i en ordinær turnus som assistent, må man ta hensyn til hvor lærlingene er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til. Det er arbeidsgiver som foretar denne vurderingen. Lærlinger som inngår i ordinær turnus som assistenter vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal avlønnes ihht. stillingsstørrelse».

Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først. Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre. Det pågår en stor dugnad der alle må ta sin del.

Til toppen