Johtolatdorvvolašvuohta

Mennesker krysser veg over gangfelt - Deaddil ja stuora govva ihtáOadjebas ja dipma johtaleaddjit Govven: Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda, Kristian ØvernesÁimmahuššat johtolatdorvvolašvuođa lea Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas vuoruhuvvon bargu geaidnohálddašeamis.

Johtolatdorvvolašvuođa lassáneapmi galge leat eaktun buot investerenprošeavttain, beroškeahttá sturrodagas. Maiddái siskkobealde doaibma ja divodeapmi ja kollektiiva lea mihttu doalahit ja buoridit fylkkageainnuid johtolatdorvvolašvuođa.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda lea geaidnolága mielde ovddasvástádus rávvet ja oktiiheivehit johtolatdorvvolašvuođabarggu fylkkas. Fylkkagielda áimmahuššá dan fylkka johtolatdorvvolašvuođalávdegotti (RFJL) bokte.

RFJL:s leat golbma fásta miellahttu okta várremielláhttuin ja etáhta ja organisašuvdna ráđđeaddi miellahtuin geat barget johtolatdorvvolašvuođain.

Loga eanet johtolatdorvvolašvuođaruhtadeami birra dás

Til toppen