Bargostipeanda Elle Sofe Sárái

Skjermdump fra TFFK web-TV. En kvinne står ute i et vinterkledd landskap.  - Deaddil ja stuora govva ihtáKoreográfa ja filbmadáiddár, Elle Sofe Sára, lea juolluduvvon Romssa ja Finnmárkku 2021 lávdedáidaga bargostipeandda.

Bargostipeanda lea ru. 100 000 ja ulbmil dainna lea movttiidahttit dáiddáriid ovdáneapmái geat ásset ja doaimmahit Romssas ja Finnmárkkus.

– Elle Sofe lea buorre ovdamearka dasa ahte lea vejolašvuohta jurddašit stuorrát, vaikke ássá davvin. Bargostipeandda deháleamos doaibma; lea addit dáiddáriidda vejolašvuođa ráhkadahttit ja doaimmat doppe gos ássá, ja hutkat juoga ja dahkat eallinláibin iežas dáiddalašvuođas, cealká ekonomiija ja kultuvra fylkkaráđđi, Ronald Wærnes (Gb), juolludeami oktavuođas.

Fágajury vuođđudusas lea deattuhuvvon dáiddára iešvuođa ja dáiddalaš kvalitehta iežas buktagis dánsenlávddi ja filmma bokte lihkadanhábmejeaddjin.

Fágajury lea viidásit deattuhan ahte Elle Sofe Sára lea ollen karriearas dokko gos bargostipeanda lea mearkkašahtti reaidu viidásit áŋgiruššat, ja addá fámu bargguide mat gusket ovdánahttimii ja loktejit dáiddalašvuođa riikkagaskasaš oktavuhtii.

– Lea dehálaš ahte mii nákcet doalahit hutkanfámu ja hutkás bargosajiid davvin. Elle Sofe Sáras lea dehálaš jietna mii muitala garra muitalusaid gullevašvuođa, historjjá ja identitehta birra, mii lea dehálaš ahte olaha našuvnnalaččat ja riikkagaskasaččat, loahpaha fylkkaráđđi Ronald Wærnes (Gb).

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda háliida sávvat lihkku boahttevaš prošeavttaiguin láhkadanhábmejeaddjái ja filbmadáiddárii Elle Sofe Sárái.

Til toppen