Davvi-Norgga kulturšiehtadus

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda ovttasbargá Nordlándda fylkkasuohkanin, ja juolluda jođihandoarjaga riikaoasi dáidda- ja kulturinstitušuvnnaide, ja maiddái doarjaga davvinorgga organisašuvnnaide geat organiserejit hutkás ja doaimmas dáiddáriid.

Davvi-Norgga kulturšiehtadus 2022-2025 dohkkehuvvui fylkkadikkiin Nordlánddas ja Romssa ja Finnmárkku geassemánu 2021. Institušuvnnat mat leat šiehtadusas leat dás vuolábealde. Loga šiehtadusa dás (PDF, 12 MB).

Til toppen