Plánat ja strategiijat

Dassái go ođđa plánat ja strategiijat dohkkehuvvojit dan ođđa organisašuvnnas, de ovddeš plánat ja strategiijat viesueala dáiddasuorggis čuvvojuvvojit.

Dáppe gávnnat ođđa Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda oppalašgeahčastaga gustovaš, dohkkehuvvon plánaid ja strategiijaid.

Til toppen