Fuođđut

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas lea ovddasvástádus bivddehahtti, áitatvuloškeahtes fuođđošlájain fylkkas.

Min barggut leat:

Ovddasvástádus stuorra boraspiriin, ovdamearkka dihtii albasis ja geatkkis, lea Birasdirektoráhtas ja Stáhtahálddašeaddjis.

Fylkkagielddas lea plánaeiseváldin deaŧalaš rolla atnit ávvira fuođđuid eallinguovlluin, ja váikkuhit ahte gielddaid ealgahálddašeapmi áimmahuššá nálliid ja eallinguovlluid šattolašvuođa ja girjáivuođa.

Fylkkagildii lea fápmuduvvon váldi oanidit ealga- ja ruksesgoddebivdoáiggi doppe gos leat soahpameahttunvuođat bivdima hárrái. Fylkkagielda sáhttá maiddái guhkidit kanádačuonjá- ja indiačuonjábivdoáiggi doppe gos dát lea ávkkáláš, gč. láhkaásahusa bivdoáiggiid hárrái §3, č. 2.

Nálleárvvoštallan ja nálleplánat ealgga várás

Báhčinbálká

Romssa suohkaniidda lea jagi 2016 rájes fápmuduvvon váldi meroštallat báhčinbálkká fuođđolága § 51 mielde. Romssa ja Finnmárkku fylkkagildii ja ránnjásuohkaniidda galgá dieđihuvvot suohkana mearrádusas.

Báhčinbálká sáhttá duššefal ásahuvvot fuođđošlájaid ovddas main lea bivdoáigi ja mat dahket vahága. Báhčinbálkáortnegat gustojit duššefal šlájaide mat girdet bivdojuvvot.

Ávkkálaš liŋkkat (darogilli):

Oktavuohta

Eivind Høstmark Borge

Maj Liz Berget

Til toppen