Avtaleoversikt

Her vil du etter hvert finne en oversikt over gjeldende avtaler i Troms og Finnmark fylkeskommune. Også hvilke konkurranser som er pågående.

Inntil videre, ta kontakt med anskaffelse@tffk.no.

Til toppen