Pressemeldinger

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer. – Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort av fylkesrådet.

Smilende kvinne som sitter i en sal.

 Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

En håndspade og pose i fjæra.

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråd Bjarne Rohde

Stortinget har vedtatt en økning av studieplasser i fagskolene i landet. Det er en svært viktig satsing for fremtidig kompetanse i samfunnet.

 Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), innstiller for fylkesrådet å ikke signere avtale om overtakelse av fiskerihavnene på gjeldende betingelser.

I årets første tildelingsrunde vil fylkesrådet i Troms og Finnmark bevilge kr. 4 013 000 til 29 ulike språk- og kulturtiltak i landet.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.


Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Karin Eriksen og Bjarne Rohde under fylkestingets junimøte.

Troms og Finnmark fylkeskommune er først ute i landet med å inngå avtaler med NAV om ungdom og samarbeid om opplæring.

Til toppen