Pressemeldinger

Tirsdag møter fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde, på vegne av fylkesrådet, på høring på Stortinget.

Torsdag 20. februar ble Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjort kjent med en vurdering fra Utdanningsdirektoratet om at LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) ikke er i samsvar med opplæringsloven.

Et nytt klimanettverk i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord. For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er svært bekymret for at Finnmark vil stå uten meieri som en konsekvens av regjeringas landbrukspolitikk.

Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Fergekaien for hurtigbåter på Altneset i Alta kommune har vært ute av drift de siste to ukene som følge av tekniske problemer. Stengingen får ingen konsekvenser for persontrafikken.

Lørdag 1. februar er søknadsfristen for arbeidsstipendet for nordnorske forfattere.

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) gratulerer Geir Inge Sivertsen (H) som ny fiskeriminister

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) og Bjarne Rohde (SV) er til stede under verdens største mat- og landbruksmesse, Grüne Woche i Berlin, hvor blant annet 13 elever og lærlinger skal være med å fremme nordnorsk matkultur.

Staten må ta sin del av ansvaret for utbygging og utvikling av kunst- og kulturlivet i nord, er Landsdelsrådets tydelige budskap.

Til toppen