Pressemeldinger

Fylkesrådet fordeler 1,12 millioner til vilttiltak i fylket. Midlene er rettet mot økt verdiskaping og oppbygging av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av de høstbare viltressursene.

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

Verden er i en spesiell og vanskelig situasjon, men likevel møter Snelandias og Troms fylkestrafikks passasjerer smil, trygghet og et glimt i øyet ombord.

Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune nå opp regler for låne- og tilskuddsordninger.

16. mars markeres Kvenfolkets dag og den betydninga den kvenske og norskfinske kulturen har i Troms og Finnmark. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune gratulerer alle med Kvenfolkets dag!

Vi står ovenfor en situasjon som ikke er til å begripe. Et virus har satt våre samfunn på prøve. Samhold gjennom omtanke og solidaritet gjennom å dele, vil være viktig fremover. Ingen kan si sikkert når dette er over.  

Troms og Finnmark fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Koronasituasjonen medfører at svært mange av disse arrangementene nå må avlyses.

Troms og Finnmark fylkeskommune stopper all behandling på sine tannklinikker som et bidrag til at smittespredningen av coronaviruset i Troms og Finnmark blir så lav som mulig.

Til toppen