Pressemeldinger

Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å være med på samfinansieringen av prosjektledelsen til Arctic Investment Platform. 

Aktører i Troms og Finnmark er sikret mulighet til å søke finansiering i programmet Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) frem til 2024.

TFFK har sammen med privat næringsliv og forskningsinstitusjoner søkt Forskningsrådet om 10 millioner kroner til prosjektet «Hydrogen – from Pilot to Pillar».

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

Ordføreren i Tana, fylkesråd for samferdsel og en statssekretær fra Samferdselsdepartementet var de som deltok på åpninga av nye Tana bru 15. september.

– Den nye brua er en investering som er et gode for utviklinga av den nordøstlige delen av Norge. 

Næringslivet og offentlige virksomheter i Finnmark kan nå søke støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune til å miljøsertifisere egen virksomhet.

Fylkesråd Bjørn Inge Mosier at han ønsker en gjenreisning av Husbanken. Foto: Harald F. Hereide

 Husbanken må gjenreises til å bli det den var ment for: Nemlig hjelp for unge til å bygge eller kjøpe seg bolig.

Forretningsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har etter forslag fra fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) vedtatt at fylkestinget i oktober avholdes som digitalt møte.

 Widerøe legger ned enkelte kommersielle strekninger som i en periode har vært støttet av staten. – Dette er selvfølgelig skuffende, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».

 

Til toppen