Skal du be om innsyn?

Vi arbeider med å få postliste tilgjengeliggjort fra sak- og arkivsystemet.

Innsynsforespørsler til Troms og Finnmark fylkeskommune må inntil videre sendes til postmottak@tffk.no

Til toppen