Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Kollasj med mennesker fra tiltakssonen  - Klikk for stort bilde

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

Å ha bostedsadresse og arbeidssted i tiltakssonen innebærer flere økonomiske fordeler:    

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til til 25.000 kr. per år. (foreslått i statsbudsjett å øke dette til 30.000 kr.)
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kr. Du finner mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på Lånekassen sine nettsider.   
  • Fritak for el-avgift på forbruk    
  • Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen er fritatt for el-avgift. For all næringsvirksomhet i tiltakssonen er det redusert avgift for kraft som leveres. Det er heller ikke merverdiavgift på strøm levert i dette området.
  • Reduksjon i personbeskatningen
    • Det gjelder særskilte regler for skatt på alminnelig inntekt for skatteytere i Finnmark og Nord-Troms. Det er lavere enn resten av landet. Det gis et skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr.

Hva kan din familie spare?

For en familie med to voksne og to barn ser regnestykket slik ut:

Full effekt av nedskriving av studielån: 30.000 x 2 = 60.000

Spart barnehage med to barn: 60.000

Finnmarksfradraget: 20.000 x 2 = 40.000

Sum besparelse/økonomisk fordel = 160.000

I tillegg kommer fritak for el-avgift for husholdninger.

(Beløpene er ca.beløp)

Til toppen