Skal gi innspill til tiltakssonen

Fylkesrådet i Troms og Finnmark setter ned et innspillspanel for tiltakssonen.

Bilde. Kvinne smiler. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Victor Omma

– Formålet med et innspillspanel er å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen, slik at vi kan være en pådriver for utviklinga av virkemidlene i regionen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).
Fylkesrådet ønsker at det nedsettes et eget råd for innholdet i tiltakssonen. Intensjonen og målet med å opprette et slikt panel er å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen, slik at fylkeskommunen kan være en pådriver for utviklinga av virkemidlene i regionen. 

Politikkutvikling

– I tillegg skal panelet bidra med faglige vurderinger og dermed gi økt oppmerksomhet mot landets satsing på nord, sier Torbergsen. Hun lanserte nyheten på NHOs årskonferanse i Alta fredag.
Panelet skal levere et sluttprodukt som vil være viktig i ny politikkutvikling opp mot innspill til regjeringa hvor målet er å løfte fram tiltak for å snu demografiutviklinga i tiltakssonen.

10 medlemmer

Fylkesrådslederen skal sitte i panelet. I tillegg ønskes disse med: Representant fra ungdommens fylkesråd, LO, NHO, UIT – Norges arktiske universitet, Sametinget og fire representanter boende i henholdsvis Nord Troms og Finnmark. Her skal to av representantene være folkevalgte. 
Administrasjonen fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune er sekretariat for utvalget.

Personretta virkemidler

Panelets mandat vil blant annet bestå av å vurdere funn og anbefalinger fra rapporten fra Vista Analyse, og komme med egne anbefalinger eller justeringer. Et naturlig spørsmål vil være hva som kan treffe av målretta tiltak på kort sikt (1-2 år), og mellomlang sikt (3-5 år) og på lengre sikt. Det vil være naturlig for panelet å fokusere på de personretta virkemidlene i utgangspunktet for å tiltrekke arbeidskraft/beholde bosetning.
– Jeg tenker det er viktig at fylkeskommunen er tettere koplet på arbeidet med tiltakssonen, og anbefaler derfor en intensivert oppmerksomhet på virkemidlenes aktualitet og innretning, avslutter Torbergsen.

Til toppen