– Ta ikke Alta og Hammerfest ut av tiltakssonen

– Jeg advarer mot å fjerne Alta og Hammerfest kommuner fra tiltakssonen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

I en rapport konkluderes det med at man bør vurdere å ta de to kommunene ut av sonen.

Nylig la Vista Analyse fram en rapport der tiltakssonens virkemidler for personrettede tiltak er evaluert. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. I tiltakssonen finnes det sju kommuner i Nord-Troms og alle 18 kommunene i Finnmark. En av konklusjonene er å ta ut Alta og Hammerfest på grunn av utviklinga i folketall og økonomi.

– Trenger alle krefter

En smilende kvinne poserer foran kameraet. I forgrunnen står et samisk og et kvensk flagg.  - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

– Vi trenger alle bidrag til utvikling i Nord-Troms og hele Finnmark. Vi trenger mangfoldet i og av det kommunene

bidrar med. Det blir for meg helt feil å skulle ta ut Alta og Hammerfest fordi det her har vært befolkningsøkning, og fordi de har hatt en annen økonomisk utvikling enn andre kommuner, sier Torbergsen.

Tiltakssonen har eksistert siden tidlig 1990-tall. Tidligere gjennomgang av de personrettede virkemidlene har vist at de virket positivt for bosetninga og bofasthet. Ordningene har også bidratt til kompetanse i disse kommunene. For ni år siden ble den ekstra barnetrygda fjernet.

– Må få positiv befolkningsvekst

– Jeg tror vi alle er opptatt av å få en økning i befolkninga. Gode lokalmiljø skaper bolyst.

– Vi vil gjerne beholde den kompetansen som finnes, og vi trenger påfyll, fordi her er så mange oppgaver som må løses. Da tenker jeg både på tjenester og utvikling, men også i et sikkerhetsperspektiv. Det må bo folk nok i denne viktige delen av landet vårt, sier fylkesrådslederen.

Skal møte departementet

I rapporten konkluderes det med at: «De personretta virkemidlene i beste fall har hatt midlertidig effekt. Verdien av ordningene har gått ned i realverdi. Mange av virkemidlene er lite kjent. Sletting av studielån ser ut til å virke best. Virkemidlene bør presenteres på en ny måte. Barnetrygd og bolig kan være tema for supplerende virkemidler. «Finnmarksskatt» med satser av svalbardskatt er kostbart, men vil sannsynligvis virke».

– Troms og Finnmark fylkeskommune skal møte departementet i januar. Da vil vi gi mer tilbakemelding.

– Vi vet jo at fra august neste år blir det gratis barnehage i tiltakssonen. Det er et meget positivt tiltak fra regjeringas side. Så kan det være andre utfordringer, og mange har gitt sine innspill på hva som kan gjøres for denne nordligste delen av landet, avslutter Torbergsen.

Til toppen