Tiltakssonen: – Vi må se bredere på tiltakene

– Fylkesrådet er opptatt av befolkningsutviklinga i nord og av å ha en aktiv rolle i utforminga av den norske nordområdepolitikken.

En ung kvinne kysser en ung mann i snøscooterbekledning. I forgrunnen ser man en snøscooter. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: ungt par på scootertur i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Dette sa fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i mars da fylkesrådet vedtok å sette ned et innspillspanel for å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen. Torsdag 1. juni hadde panelet sitt første møte.

Her finner du saken om oppnevning til innspillspanelet om tiltakssonen.

Hun sitter selv i panelet.

Disse utgjør panelet:

  • Fra folkevalgte: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy og Wenche Pedersen, Vadsø
  • Fra innbyggere: Torgeir Ekeland, Alta og Rakel Lund Heggelund, Storslett
  • Fra Sametinget: Svein Leiros
  • Fra UiT: Sveinung Eikeland
  • Fra LO: Bjørn Johansen
  • Fra NHO: Vibeke Tannvik
  • Fra ungdommens fylkesråd: Johann Magnusson og Eline Sandvik 

Panelets mandat består av blant annet å vurdere funn og anbefalinger fra rapporten fra Vista Analyse, og komme med egne anbefalinger eller justeringer. Et naturlig spørsmål vil være hva som kan treffe av målretta tiltak på kort sikt (1-2 år), og mellomlang sikt (3-5 år) og på lengre sikt.

En kvinne prater engasjert, hun gestikulerer. Bildet er tatt inne på et møterom. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Første møte

Panelets første møte ble holdt over Teams.

– Jeg har ikke trua på at Svalbardskatt er redningen, vi må se enda bredere på dette, innledet Torbergsen.

Videre var det en digital runde rundt bordet hvor deltakerne fikk introdusere seg selv, samt et par minutter om forventinger og refleksjoner, da panelet fikk et spørreskjema i forkant av møtet. Et par av spørsmålene lød slik:

  • Hva ønsker du å bidra med i panelet? Hvilke styrker eller egenskaper har du som panelet vil få nytte av?
  • Har du forslag til aktiviteter, arbeidsmetodikk eller bestemte temaer som vil være viktig eller nyttig for panelet?

– Jeg vil ikke at vi skal lene oss på almisser

– Med tanke på de utfordringene vi har i dette fylket, spesielt den siste tiden med ringvirkninger av sanksjoner som følge av krigen i Ukraina, så kommer dette initiativet i grevens tid, sier Johansen. 

Han støtter seg på Torbergsen sin utspill.

– Jeg er enig med Torbergsen når det kommer til Svalbardskatten, jeg vil ikke at vi skal lene oss på almisser, vi må spille kortene på en slik måte at folk vil bo og leve her oppe, da må de ha et trygt og god arbeid hele året forklarer han videre, forklarer han videre.

Albrigtsen, fra de folkevalgte, setter et fokus på markedsføringen av tiltakssonen.

– Skulle vi kanskje ha endret navnet på tiltakssonen? Historien her er også viktig, hvorfor har vi egentlig de personretta tiltakene i denne regionen? sa han.

Hjemmelekse

Mot slutten av møtet til innspillspanelet mottok de hver sin oppgave fra sekretariatet. Én av oppgavene var beskrevet slik: 

Tenk 10 år fram i tid. Nye næringer har vokst fram og blomstrer. Det er ikke mangel på arbeidskraft i noen næringer eller offentlige sektor, da rekrutteringskampanjer og tiltak de siste 10 årene har virket godt. Bruk fantasien og diskuter helt uten begrensninger hva staten, partene i arbeidslivet, kommunen, fylkeskommunen, Sametinget, gründere, ildsjeler eller andre har gjort de siste årene for å komme dit vi er nå.

Paneldeltakerne skal i løpet av sommeren gjennomføre samtaler med folk i sine miljøer, de sikter også på å møtes fysisk til sensommeren for å holde en lenger arbeidsøkt.

I desember skal de publisere en rapport med sine anbefalinger og/eller justeringer.

Hva er tiltakssonen?

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Dette ved hjelp av økonomiske fordeler som lavere skatt og sletting av studielån m.m.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord). Les mer om de økonomiske fordelene ved å være bosatt i sonen på våre nettsider.

Til toppen