Politihkalaš organiseren

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda lea ásahan golbma lávdegotti mat, dassážii go juohkin boahtá fápmui ođđajagimánu 1. beaivvi 2024, galget evttohit áššiid fylkkadiggái.

Romssa organisašuvdnalávdegoddi galgá gieđahallat áššiid mat gusket Romsii.

Geahčas čoahkkimiid, áššiid ja mearrádusaid Romssa organisašuvdnalávdegotti várás

Finnmárkku organisašuvdnalávdegoddi galgá gieđahallat áššiid mat gusket Finnmárkui.

Geahčas čoahkkimiid, áššiid ja mearrádusaid Finnmárkku organisašuvdnalávdegotti várás

Oktasašáššiid lávdegoddi galgá gieđahallat áššiid mat gusket Romsii ja Finnmárkui.

Geahčas čoahkkimiid, áššiid ja mearrádusaid oktasašáššiid lávdegoti várás

Lahtut ja jođiheaddjit

Iešguhtege lávdegottis leat oktanuppelohkái lahtu ja várrelahtu. Lávdegotti bissovaš lahtuid gaskkas lea válljejuvvon jođiheaddji ja nubbijođiheaddjin.

Jagi 2022 oktasašáššiid lávdegotti jođiheaddji lea Irene Lange Nordahl (Gb). Jagi 2023 jođiha Kristin Rajala (Bp) dán lávdegotti. Lange Nordahl ja Rajala lonohallaba nubbijođiheaddji doaimma.

Dát čohkkájit ođđa lávdegottiin:

Til toppen