Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og Finnmark fylkeskommune

Fastsatt 16. juni 2020 av Troms og Finnmark fylkesting med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10, endret i fylkestingssak 3/22.

Til toppen