Skriftlige spørsmål

Også utenom fylkestingssamlingene kan enkeltrepresentanter i fylkestinget stille skriftlige spørsmål til fylkesrådet og fylkesordfører.

Representanten har krav på å få svar på de skriftlige spørsmålene innen 10 kalenderdager.

Se reglement for fylkesting og -komiteer her

Spørsmål og svar 2023

Spørsmål om parkeringsavgift ved videregående skoler

Spørsmål om vedlikehold av Tromsøbrua

Spørsmål om Fv. 57

Spørsmål om vei mellom Hakkstabben og Altneset

Spørsmål om innføring av gratis ferge

Spørsmål om Gamle Stangnesvei og busstrafikk

Spørsmål om signalanløp i Finnmark

Spørsmål om fergetilbudet mellom Hasvik og Loppa

Spørsmål om fylkeskommunens klage på vedtak i Tromsø kommune vedrørende Storgata 62

Spørsmål om status på prioriterte tiltak i skolebruksplanen

Spørsmål om TikTok

Spørsmål om fysisk tilrettelegging ved ny videregående skole i Harstad

Spørsmål om landslinje for yrkessjåfører ved Alta vgs

Spørsmål om «IB continuum»

Spørsmål om oppfølging av høringsuttalelse til Regional utviklingsplan Helse Nord

Spørsmål om kapasitet på busstilbudet i Tromsø

Spørsmål og svar 2022

Spørsmål og svar 2021

Spørsmål og svar 2020

Til toppen