Skriftlige spørsmål

Også utenom fylkestingssamlingene kan enkeltrepresentanter i fylkestinget stille skriftlige spørsmål til fylkesrådet og fylkesordfører.

Representanten har krav på å få svar på de skriftlige spørsmålene innen 10 kalenderdager.

Se reglement for fylkesting og -komiteer her

Spørsmål og svar 2023

Spørsmål om fysisk tilrettelegging ved ny videregående skole i Harstad

Spørsmål om landslinje for yrkessjåfører ved Alta vgs

Spørsmål om «IB continuum»

Spørsmål om oppfølging av høringsuttalelse til Regional utviklingsplan Helse Nord

Spørsmål om kapasitet på busstilbudet i Tromsø

Spørsmål og svar 2022

Spørsmål og svar 2021

Spørsmål og svar 2020

Til toppen