Arktisk jernbaneforum

Tekst i bilde - Klikk for stort bildeLogo Arktisk Jernbaneforum  

Målsettingen med fylkesrådets etablering av et Arktisk jernbaneforum er å fremme etablering og senere videre utvikling av jernbane i Troms og Finnmark fylke.

Tanken er at en gjennom samorganisering av fylkeskommunen med andre relevante parter bedre vil evne å formidle de helhetlige og regionale perspektivene fra regionen, knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Etablering av jernbane vurderes av fylkesrådet i Troms og Finnmark som avgjørende for den videre utviklingen av landsdelen, for både samfunns- og næringsutvikling, og da spesielt i et bærekraftperspektiv. Dette er også fastsatt i fylkesrådets tiltredelseserklæring, der det blant annet står:

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Jernbane vil være et godt og miljøriktig tiltak for å utvikle landsdelen. For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke.

Arktisk jernbaneforum skal ta opp saker relevant for utvikling av jernbane i Troms og Finnmark fylke og bidra til høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, utvikling og drift av et best mulig togtilbud i Troms og Finnmark. Dette skal gjøres ved at Arktisk Jernbaneforum vil søke å fremme, ivareta og formidle medlemmenes felles interesser i spørsmål og saker knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Aktiviteter

Gjennom vedtekter skal forumet fremme og ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å:

  • Samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark
  • Samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane i Troms og Finnmark
  • Samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark
  • Samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms og Finnmark
  • Sammen bidra til å utvikle fagkompetanse på jernbane i regionen

Det legges opp til at Arktisk jernbaneforum møter etter behov, og minimum to ganger i året.

Forumet skal ha mål om å være en møteplass for medlemmer og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, Jernbanedirektoratet og Bane Nor, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for jernbane i Troms og Finnmark.

Se vedtektene til Arktisk jernbaneforum her (PDF, 189 kB)

Aktuelt

Det foregår to utredninger i nasjonal regi etter konseptvalgsmodellen relatert til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark som Troms og Finnmark fylkeskommune og Arktisk jernbaneforum følger og deltar aktivt i.

Til toppen