Forsvarsforum Nord

Forsvarsforumet er en møteplass for politisk samordning mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, forsvarskommuner og regionråd i Troms og Finnmark, samt i nordlige Nordland.

Forsvarsforum Nord arbeider for et styrket nasjonalt forsvar som har et operativt tyngdepunkt i Nordområdene, med baser i regionen og dens forsvarskommuner.

I forumet fremmes saker som er relevante for forsvarskommunene i nord, samt hvordan offentlig forvaltning kan bidra til å skape forsvarsevne og vilje i landsdelen.

Medlemmer i 2023

Forsvarsforum Nord består av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, samt og følgende kommuner: Målselv, Harstad, Bardu, Tjeldsund, Sørreisa, Porsanger, Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Narvik og Evenes.

Av regionale råd er Hålogalandsrådet, Midt-Troms regionråd, Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkråde medlemmer.

Forumet ledes av fylkesrådslederen i Troms og Finnmark.

Til toppen