Forsvarsforum Nord

Forsvarsforumet er en møteplass for politisk samordning mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, forsvarskommuner og regionråd i Troms og Finnmark, samt i nordlige Nordland.

Forsvarsforum Nord arbeider for et styrket nasjonalt forsvar som har et operativt tyngdepunkt i Nordområdene, med baser i regionen og dens forsvarskommuner.

I forumet fremmes saker som er relevante for forsvarskommunene i nord, samt hvordan offentlig forvaltning kan bidra til å skape forsvarsevne og vilje i landsdelen.

Medlemmer

Forsvarsforum Nord består av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, samt og følgende kommuner: Bardu, Evenes, Harstad, Målselv, Narvik, Porsanger, Sør-Varanger, Sørreisa og Tjeldsund.

Av regionale råd er Hålogalandsrådet, Midt-Troms regionråd, Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkråde medlemmer.

Forumet ledes av fylkesrådslederen i Troms og Finnmark.

Forsvarforum Nord er i ferd med å ta opp nye medlemmer i Nordland fylke, samt partene i arbeidslivet (LO og NHO).

Til toppen