Kompetanseforum Arktis

Kompetanseforum Arktis skal sette framtidens kompetansebehov i Troms og Finnmark på dagsorden, samt teste ut metoder og tiltak for å avdekke disse. 

Forumet er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, NHO, KS, LO, NAV, UiT Norges arktiske universitet, Samisk Høgskole og Fagskolen i Nord.

Formålet med kompetanseforumet er å:

  • Styrke samordningen mellom sektorene, særlig med tanke på næring og utdanningssektoren, men også andre sektorer.   
  • Stimulere til samarbeid og koordinering mellom de sentrale aktørene på kompetanse og utdanningsfeltet.   
  • Avdekke og skape konsensus om regionens kompetanse og arbeidsmarkedsutfordringer.   
  • Etablere og sikre oppslutning om felles mål og tiltak.
  • Etablere en ny strategi for karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse.
Til toppen