Fylkesordfører

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. I et parlamentarisk system er fylkesordføreren den valgte lederen av fylkestinget.

Fylkesordfører leder fylkestingets møter og skal tilrettelegge fylkestingets møter.

Fylkesordføreren leder også forretningsutvalget som blant annet fordeler sakene til fylkestingets komiteer og skal ivareta de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon å være fylkeskommunens rettslige representant, samt representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Fylkesvaraordfører er fylkesordførers stedfortreder i de sammenhenger dette er avtalt, og representerer fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Kontakt

Ivar B. Prestbakmo - Klikk for stort bildeIvar B. Prestbakmo (Sp)
Fylkesordfører
ivar.b.prestbakmo@tffk.no
Tlf: 901 02 556

Tarjei Jensen Bech - Klikk for stort bildeTarjei Jensen Bech (Ap)
Fylkesvaraordfører
tarjei.jensen.bech@tffk.no
Tlf: 942 07 878

Til toppen