Fylkesordfører

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech på sin plass i fylkestingssalen i Vadsø, kledd i kofte og ordførerkjede. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tarjei Jensen Bech. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKTroms og Finnmark fylkeskommune har en parlamentarisk styringsmodell, hvor fylkesordføreren er den valgte lederen av fylkestinget.

Fra 14. desember 2021 er Tarjei Jensen Bech (Ap) fylkesordfører i Troms og Finnmark. Rikke Håkstad er valgt til midlertidig fylkesvaraordfører.

Bech rykket opp som fylkesordfører som følge av at Ivar B. Prestbakmo er innvilget fritak fra vervet inntil videre. Prestbakmo møter nå på Stortinget for landbruks- og matminister Sandra Borch.

Leder møter

Fylkesordfører leder fylkestingets møter og skal tilrettelegge fylkestingets møter.

Fylkesordføreren leder også forretningsutvalget som blant annet fordeler sakene til fylkestingets komiteer og skal ivareta de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon å være fylkeskommunens rettslige representant, samt representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Fylkesvaraordfører er fylkesordførers stedfortreder i de sammenhenger dette er avtalt, og representerer fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Kontakt

Tarjei Jensen Bech - Klikk for stort bildeTarjei Jensen Bech (Ap)
Fylkesordfører
tarjei.jensen.bech@tffk.no
Tlf: 94 20 78 78

Rikke Håkstad - Klikk for stort bilde  Rikke Håkstad (Sp)
Fylkesvaraordfører
rikke.haakstad@tffk.no
Tlf: 45 05 30 00

Til toppen