Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

1 Innledning

Valget 2019 ga et tydelig rødgrønt flertall i nye Troms og Finnmark fylke. Det viser et klart ønske i befolkningen om en bærekraftig og framtidsrettet politikk med sterkere fellesskap. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil styrke det desentraliserte tjenestetilbudet og sikre balanse i forholdet mellom by og bygd i nord. Vi ser det som vår oppgave å bidra til positiv utvikling, bolyst og bærekraftig vekst. Vi skal aktivt bidra til at befolkningen i nord sitter i førersetet for utviklingen av egen landsdel. Samarbeidspartiene vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark.  

Den 18. november 2019 tiltrer det første fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune, utgått fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Partiene har et samlet flertall i fylkestinget bak seg. Den politiske plattformen ble presentert den 8. november 2019.  

10. juli 2022 gikk fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo bort. Kristina Torbergsen danner nytt fylkesråd den 12. august samme år. Det nye fylkesrådet i Troms og Finnmark består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og vil fortsatt styre med «Et sterkt Nord» som politisk plattform.  

 

Fylkesrådet Torbergsen 

Fylkesrådsleder: Arbeiderpartiet, Kristina Torbergsen 

Fylkesråd for plan, økonomi, kultur og språk/fylkesrådets nestleder: Senterpartiet, Ronald Wærnes 

Fylkesråd for plan, næring og miljø: Senterpartiet, Karin Eriksen 

Fylkesråd for samferdsel: Arbeiderpartiet, Agnete Masternes Hansen 

Fylkesråd for utdanning og integrering: Sosialistisk Venstreparti, Bjarne Rohde

 

 

Tromsø, 12. august 2022

Til toppen