Med 74 mot 23 stemmer vedtok Stortinget offisielt den 14. juni 2022 at Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles.

Vedtaket trår i kraft 1. januar 2024.

Les alt om Stortingets behandling av saken her   

Aktuelt

Til toppen