Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har sendt en søknad og en utredning om oppdeling av fylkeskommunen. Innen sommeren 2022 skal Stortinget fatte sitt vedtak.

Aktuelt Oppdeling

Hva skjer?

Til toppen