Aktuelt Oppdeling
Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) smiler

– Gledelig, og dette har vi jobbet for. Det sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter at Stortinget tirsdag ettermiddag vedtok oppløsning av Troms og Finnmark.

Bjrøn Inge Mo på talerstolen.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) tok i sin årlige tale til fylkestinget blant annet opp hvordan krigen i Ukraina påvirker samfunnet i nord, klimaomstilling, samt demografiutfordringene.

Man ser en smilende mann nær på, det er vinter

Et ekspertutvalg skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, for å sikre at det fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen.

Avstemning i fylkestingssalen i Vadsø.

Fylkestinget har fredag vedtatt utredningen om oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Utredningen sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for videre behandling.

Et kartomriss av det geografiske området Troms og Finnmark med en rød strek der hvor den gamle fylkesgrensa gikk tidligere.

Fylkesrådet legger frem utredningen på et ekstraordinært fylkesting 25. februar. 

Troms og Finnmark fylkesting 2019-2023

  Fylkestinget vedtok politisk beslutningsprosesser som skal følge opp arbeidet med oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fem mennesker står oppstilt for bilde, de har på seg pent kontortøy. De smiler. De er inne i kontorlokaler.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) med følge møtte kommunalministeren fredag om prosessen med delinga av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkesrådet foreslår flere tiltak for å lette de ansattes situasjon i forbindelse med en oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det sitter mange mennesker rundt et møtebord, i fokus ser vi to menn som sitter ovenfor hverandre i samtale.

 – Godt og konstruktivt møte med finansministeren, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

På bildet ser vi en mann på en talerstol, han har dress på, briller på snei og taler engasjert.

Fylkesrådslederen orienterte fylkestinget om arbeidet videre rundt oppdelinga av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen