Økonomisjef i Troms og Finnmark fylkeskommune i ekspertutvalg

Man ser en smilende mann nær på, det er vinter - Klikk for stort bildeØkonomisjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, Ole Stian Søyseth Harald Hereide/Troms og Finnmark fylkeskommune Et ekspertutvalg skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, for å sikre at det fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen.

Det står det i en pressemelding fra regjeringen 8. mars.

– Inntektssystemet må revideres når noen av fylkeskommunene deles. Hvis vi viderefører dagens system, kan delingene i seg selv gi utilsiktede endringer i inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp).

Ole Stian Søyseth er en av utvalgsmedlemmene. Søyseth var økonomisjef i Finnmark fylkeskommune frem til 2020, og deretter i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han har kontorsted i Vadsø.

– Det er spennende og en ære å få delta i ekspertutvalget. Dette er meget viktig arbeid, da resultatet fra utvalgets arbeid vil ha stor betydning for fylkeskommunene etter delingen, forteller Søyseth.

Rapport med forslag til endringer leveres innen 1. desember 2022.

Til toppen