Vil starte prosessen med oppdeling

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo kledd i mørk jakke foran Gjenreisningsmonumentet i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, Troms og Finnmark fylkeskommune.Fylkesrådet foreslår flere tiltak for å lette de ansattes situasjon i forbindelse med en oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Førstkommende torsdag holder fylkesrådet vedtaksmøte hvor de behandler sak 283/21 – Politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

I fylkesrådsleder Bjørn Inge Mos (Ap) innstilling i saken vises det til at en formell oppdeling av fylkeskommunen kan komme til å skje 1. januar 2024.

­– Det kan bli lenge for de ansatte å stå i en omstillingssituasjon, noe som kan føre til unødvendig slitasje på de ansatte i oppdelingsperioden, heter det i innstillinga.

­For å lette de ansattes situasjon og skape forutsigbare beslutningsprosesser i oppdelingsperioden foreslås det derfor at fylkesrådet setter i verk flere tiltak.

Troms og Finnmark fylkesting vil gjøre endelig vedtak i saken når det har sin samling 14.-17. desember.

Delt budsjett fra nyttår

Blant tiltakene som foreslås er et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest.

– En nødvendig forutsetning for å kunne gjøre et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest er at budsjettet deles i øst/vest. Det må så snart som mulig sendes en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hjelp til å fordele rammetilskuddet i to, står det i innstillinga, hvor det påpekes at budsjettet bør være delt fra 1. januar 2022.

To fylkesdirektører

I tillegg til et delt budsjett, må det også komme på plass en fylkesdirektør øst og en fylkesdirektør vest, mener fylkesrådslederen. Dette skal sikre at de to administrative enhetene kan arbeide selvstendig med helhetlige fullmakter for sin del av administrasjonen.

To prosjektorganisasjoner

Videre foreslås det å etablere to prosjektorganisasjoner som har som formål at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune skal gjenoppstå. De to fylkesdirektørene foreslås som prosjektledere for de nye fylkeskommunene.

Politisk beslutningsmodell

Et ytterligere tiltak som foreslås er at det må etableres en politisk beslutningsprosess for oppdelingsprosessen. Fylkesrådet har i innstillinga beskrevet beslutningsmodellen de ser for seg, som blant annet innebærer opprettelsen av tre nye utvalg:

«Fylkestinget for Troms og Finnmark fylkeskommune treffer vedtak på vegne av de to nye fylkeskommunene. Det opprettes to organisasjonsutvalg og ett utvalg for fellessaker etter kommunelovens § 5.7. Utvalgene får innstillingsrett til fylkestinget. Utvalgene innstiller til fylkestinget på saker som handler om gjenoppstandelse av henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Utvalg for fellessaker skal behandle alle fellessaker knyttet til oppdelingen, inklusiv økonomien. Det felles utvalget skal bestå av lederne og medlemmer fra de to ande utvalgene med likt antall. Fylkesrådet innstiller til utvalgene og prosjektleder for henholdsvis Troms og Finnmark innstiller til fylkesrådet.»

Les også:

Framdrift i oppdelinga

Prosjekt fylkesoppdeling leverte sin rapport

Ber Stortinget om oppdeling

Til toppen