Politisk organisering

Troms og Finnmark fylkeskommune har opprettet tre utvalg som, fram til oppdelingen trer i kraft 1. januar 2024, skal innstille saker til fylkestinget.

Organisasjonsutvalg Troms skal behandle saker som omhandler Troms.

Se møter, saker og vedtak for organisasjonsutvalg Troms

Organisasjonsutvalg Finnmark skal behandle saker som omhandler Finnmark.

Se møter, saker og vedtak for organisasjonsutvalg Finnmark

Organisasjonsutvalg fellessaker skal behandle saker som omhandler Troms og Finnmark.

Se møter, saker og vedtak for organisasjonsutvalg fellessaker

Medlemmer og ledere

Hvert utvalg har elleve medlemmer og varamedlemmer. Av utvalgets faste medlemmer er det valgt en leder og en nestleder.

Leder av utvalg for fellessaker til behandling er i 2022 Irene Lange Nordahl (Sp). I 2023 leder Kristin Rajala (Ap) dette utvalget. Lange Nordahl og Rajala bytter på å være nestleder.

Disse sitter i de nye utvalgene:

Til toppen