Fylkeseldrerådet

Fylkeseldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som angår levevilkårene for den eldre befolkningen.

Eldrerådet skal gi råd/anbefalinger på saker som det arbeides med i fylkeskommunens forskjellige etater og fylkeskommunens politiske organer, som kan ha innflytelse på den eldre befolknings livskvalitet.

Møteplan med saker og vedtak

Medlemmer:

Johanne Sommersæter - leder
Personlig vara: Johanne Pedersen

Hans Johan Dahl - nestleder
Personlig vara: Øystein Figenschau

Kurt Wikan, SP 
Personlig vara: Geir Ove Bakken, AP

Rut A. Olsen, FrP
Personlig vara: Britt Hege Alvarstein, FrP

Sidsel Haldorsen
Personlig vara: Sigrid Furu Berg

Astrid Daniloff
Personlig vara: Kristine Julie Eira

Torbjørn Mikalsen
Personlig vara: Arnhild Klogh Hegge

Arnfinn Sarilla
Personlig vara: Jan Sundby

Laila Somby Sandvik
Personlig vara: Berit Ellen Nikkinen Varsi

Reglemet

Les reglementet til fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark her

Til toppen